Novosti

Sve novosti vezane za SB Leasing d.o.o. u likvidaciji i naše partnere.

Obavijest  o promijeni IBAN-a

Informacije o otvaranju postupka likvidacije

Informacija o načinu podnošenja prigovora i pohvala ——-> Obrazac za podnošenje prigovora

Povrat instrumenata osiguranja

Poštovani klijenti,

zbog trenutne situacije s epidemijom virusa COVID-19 te u skladu s time i prilagođenog opsega poslovnih aktivnosti,obavještavamo sve primatelje leasinga, da će povrat instrumenata osiguranja po završenim ugovorima biti izvršen u dodatnom roku od 60 dana od rokova propisanih u općim uvjetima.
Navedeno će se primjenjivati do trenutka ukidanja izvanrednih mjera Stožera civilne zaštite.

Dodatno ističemo da se gore navedeno ne odnosi na povrat jamčevine po završenim ugovorima, a čiji povrat će i dalje biti u skladu s odredbama članka 9. stavka 5. Pravilnika.
Za sva pitanja slobodno se javite svojim kontakt osobama ili na brojeve telefona objavljene na našim stranicama , za sve dodatne informacije molimo Vas pratite našu Web stranicu: https://www.sbleasing.hr/ .

 

 

Zaštita osobnih podataka

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) SB Leasing d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Almeria Center, Ulica grada Vukovara 284/IX, usvojilo je Politiku o zaštiti podataka s ciljem jasne komunikacije o tome kako Leasing upravlja zaštitom osobnih podataka.

Imenovanje službenika za zaštitu podataka

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka Leasing imenuje Službenika za zaštitu podataka. Cilj funkcije službenika za zaštitu podataka je kontinuirani rad na uspostavljanju i unaprjeđenju sveobuhvatnog i učinkovitog sustava za praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka koji je proporcionalan prirodi, obuhvatu i složenosti postupaka obrade podataka koje Leasing provodi.

Zadaće Službenika za zaštitu podataka su informiranje i savjetovanje Leasing, Izvršitelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti podataka, praćenje poštovanja navedene uredbe te drugih propisa i Politike Leasing, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade, provođenje revizija, pružanje savjeta, kada je od njega zatraženo u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka, suradnja s nadzornim tijelom i druge zadaće propisane Općom uredbom o zaštiti podataka i internim aktima Leasing.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u pogledu obavljanja svojih zadaća.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Leasing javno su dostupni, te su o njima obaviještena relevantna nadzorna tijela.

 

 

KOME SE OBRATITI

Ukoliko Ispitanik ima bilo kakav upit o tome kako Leasing koristi njegove osobne podatke ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti pisanim putem Službeniku za zaštitu podataka SB Leasinga d.o.o.u likvidaciji, na adresi Almeria Centar, Ulica Grada Vukovara 284/IX, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: dpo@sbleasing.hr