Obavijest o novom broju transakcijskog računa i promjenama u poslovanju

Poštovani,

Koristimo ovu priliku da Vas, našeg cijenjenog klijenta, izvijestimo o nadolazećim promjenama organizacije poslovanja SB Leasinga d.o.o. u likvidaciji.

Zbog pripajanja OTP grupaciji SB Leasinga d.o.o. u likvidaciji mijenja svoj IBAN.

IBAN prije pripajanja (Račun u Splitskoj Banci)-HR1523300031100387803

IBAN nakon pripajanja (račun u OTP banci)- HR9524070001100639010- NOVI IBAN

Stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.Lijepo Vas molim da od 1.12.2018 sve uplate preusmjerite na novi IBAN te da ukoliko imate ugovorenu uslugu Trajnog nalog promjene izvršite i za tu uslugu.

Tel: 01 2441 770 / 01 2441 771

Mail: info@sbleasing.hr

 

Poštovani,

sa datumom 26.10.2018 preselili smo se na novu lokaciju. Petrovaradinska 1/Ikat. Stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja na tel: 01 2441 770 ili mail: info@sbleasing.hr.

Srdačno Vaš SB leasing d.o.o. u likvidaciji.

Dobrodošli!

 

SB Leasing d.o.o.-u likvidaciji, dio OTP Grupe, stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za Vaše Leasing ugovore sklopljene kod nas.

POZIV VJEROVNICIMA

 

INFORMACIJU O OTVARANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE

 

Dana 19.06.2018. godine Skupština Društva je temeljem članka 466. stavka 1. točke 2. i članka 467. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 – u daljnjem tekstu ZTD) te članka 14. Društvenog ugovora Društva (u daljnjem tekstu Društveni ugovor) donijela Odluku o prestanku Društva (likvidaciji) te je utvrđeno da će se nad Društvo provesti postupak likvidacije sukladno odredbama ZTD-a, Zakona o leasingu i Pravilnika, počevši od 01.07.2018. godine.

Razlog prestanka Društva i otvaranja postupka likvidacije je odluka člana Društva u skladu s odredbom članka 466. stavka 1. točke 2. ZTD-a.

Sukladno članku 120. Zakona o leasingu Likvidator je dužan okončati poslove Društva koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu Društva i podmiriti obveze prema vjerovnicima te ostatak imovine podijeliti članovima Društva. Likvidator sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika ne smije sklapati nove poslove, započeti obavljati ili obavljati nove poslove. Iznimno, u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije Društva, a radi okončanja poslova koji su u tijeku, naplate tražbina, unovčenja imovine Društva i podmirenja obveza prema vjerovnicima, Likvidator može sklapati i nove poslove. Uz prethodno navedeno, Likvidator je ovlašten poduzimati i ostale pravne radnje koje su potrebne prema ZTD-u, Zakonu o leasingu i Pravilniku te ostalim primjenjivim podzakonskim propisima za provedbu i okončanje likvidacijskog postupka Društva.

Predviđeni rok trajanja likvidacije je do isteka zadnjeg aktivnog ugovora, odnosno kraja 2027.godine.

Za vrijeme trajanja postupka likvidacije Društva, Društvo će poštivati sve ugovorne obveze s aktivnim primateljima leasinga kao i ostale ugovore i/ili sporazume vezane uz postojeće ugovore o leasingu te ugovore o najmu ili zakupu te će poduzimati sve potrebne radnje u svrhu urednog izvršavanja prava i obveza sukladno čemu likvidacija neće utjecati na odnose sa strankama iz prethodno navedenih ugovora o leasingu i/ili sporazuma i/ili ugovora o najmu ili zakupu. Isto tako, Društvo će poštivati sve ugovorne odnose i uredno ispunjavati sva prava i obveze iz ugovora s dobavljačima i drugim strankama iz poslovnih odnosa Društva.

Tijekom postupka likvidacije Društvo će poslovati pod tvrtkom SB Leasing d.o.o. u likvidaciji, te tvrtkom na engleskom jeziku SB Leasing Ltd. in liquidation, sa sjedištem u Ulici grada Vukovara 284, Zagreb.

Za sve dodatne informacije o likvidaciji Društva slobodno se obratite na e-mail info@sbleasing.hr ili na telefon 01/2441 770.

S poštovanjem,

SB Leasing d.o.o. u likvidaciji

Manuela Bukovec, likvidator

 

 

 

 

NOVOSTI

Provjeri detalje

 

 

KONTAKTIRAJ OTP LEASING D.D.- ZA NOVO FINANCIRANJE

OTP Leasing d.d.