GDPR – Imenovanje službenika za zaštitu podataka

IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka Leasing imenuje Službenika za zaštitu podataka. Cilj funkcije službenika za zaštitu podataka je kontinuirani rad na uspostavljanju i unaprjeđenju sveobuhvatnog i učinkovitog sustava za praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka koji je proporcionalan prirodi, obuhvatu i složenosti postupaka obrade podataka koje Leasing provodi.

Zadaće Službenika za zaštitu podataka su informiranje i savjetovanje Leasing, Izvršitelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti podataka, praćenje poštovanja navedene uredbe te drugih propisa i Politike Leasing, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade, provođenje revizija, pružanje savjeta, kada je od njega zatraženo u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka, suradnja s nadzornim tijelom i druge zadaće propisane Općom uredbom o zaštiti podataka i internim aktima Leasing.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u pogledu obavljanja svojih zadaća.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Leasing javno su dostupni, te su o njima obaviještena relevantna nadzorna tijela.

KOME SE OBRATITI

Ukoliko Ispitanik ima bilo kakav upit o tome kako Leasing koristi njegove osobne podatke ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti pisanim putem Službeniku za zaštitu podataka SB Leasinga d.o.o.-u likvidaciji, na adresi Almeria Centar, Ulica Grada Vukovara 284/IX, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: dpo@sbleasing.hr